The influence of pain on elderly diabetics’ quality of life [A influência da dor na qualidade de vida de idosos portadores de Diabetes Mellitus] [La influencia del dolor en la calidad de vida de ancianos portadores de Diabetes Mellitus]