Marcadores de consumo alimentar e contexto social de crianças menores de 5 anos de idade