Analysis of the level of physical activity of users in the health unity hypertensive and/or diabetic of middle-aged and elderly/ANALISE DO NIVEL DE ATIVIDADE FISICA DE USUARIOS DE UNIDADE DE SAUDE HIPERTENSOS E/OU DIABETICOS DE MEIA-IDADE E IDOSOS